Их залуу


ИХ ЗАЛУУ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Их залуу баг нь Орхон аймгийн ИТХ-ын 2007 оны 10-р дугаар сарын 12-ны өдрийн ээлжит 14-р хуралдааны 04 тоот тогтоол гарч, 288 гудамж, 1336 өрх, 4211 хүн амыг Шанд багаас таслан «Их залуу» нэртэйгээр байгуулагдсан. Багийн анхны ИНХурал 2007 оны 12-р сарын 23-нд хуралдаж ИНХ-ын даргаар Г.Дуламжав, Засаг даргаар В.Машлай нарыг сонгон баталж тус баг нь 2008 оны 01-р сарын 03-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй. 2008 оны 3-р сард багийн ИНХ хуралдаж ИНХ-ын даргаар Б.Баасанжаргал, Засаг даргаар Я.Тунгалаг нар сонгогдож 2013 он хүртэл ажилласан. 2013 оны Иргэдийн нийтийн хурлаас Засаг даргаар С.Төмөрбаатар нар сонгогдон одоог болтол ажиллаж байна.

Тус баг нь 2013 оны эцэст 2106 өрх, 7198 хүн амтай тоологдсон бөгөөд аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 09 сарын 26-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор 1050 өрх, 3326 хүн амыг таслан “Яргуйт баг” нэртэйгээр шинэ баг гаргаж 1010 өрх, 3750 хүн амтай үлдсэн. 320.48 га газартай, нутаг дэвсгэр нь Шанд, баруун задгай, Их залуу гэсэн 3-н хэсэгт хуваагддаг. Урд, зүүн талаараа Уртын гол, Рашаант баг, баруун талаара Яргуйт баг, хойд хэсгээрээ Шанд багтай хил залган байрладаг.   Багийн ажлын алба ажлын үзүүлэлтээрээ сумын хэмжээнд 2011 онд 3-р байр, 2014 онд 3-р байр, 2015 онд 1-р байр эзэлж байсан. Мөн ГХУС ажлаар 2015 онд 1-р байр эзэлсэн.

Багийн ажлын алба нь Засаг дарга, зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан, эрх зүйн хөтөч, Ахмадын дарга, халамжийн мэргэжилтэн, 4 хэсгийн ахлагч нарын 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр төрийн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. Багийн нутаг дэвсгэрт  хувийн хэвшлийн 24  аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн   15-р сургууль, 23-р цэцэрлэг, Цагдаагийн хэсэг, Энхжин мандарваа ӨЭМТ зэрэг төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.

2012 оны орон нутгийн ИТХ-ын сонгуулиар аймгийн ИТХ төлөөлөгчөөр АН-аас нэр дэвшигч Я.Бэгзжав, сумын ИТХ-ын төлөөлөгчөөр Н.Жаргалсайхан, О.Цэгмидсүрэн нар сонгогдож ажиллаж байгаад 2016 оны орон нтгийн сонгуулиар аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчөөр Х.Оюун-Эрдэнэ, сумын ИТХ-ын төлөөлөгчөөр Ж.Дарьсүрэн нар сонгогдон ажиллаж байна.

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 1184 өрх 4272 хүн ам тоологдсон байна. 18 малчин өрхийн 1803 толгой малтай.

ИХ ЗАЛУУ БАГИЙН АЖЛЫН АЛБА