Рашаант


РАШААНТ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР: БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА С.ЭРДЭНЭЧИМЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ Т.ШИНЭБАЯР НИЙГМИЙН АЖИЛТАН П. ҮҮРИЙНТУЯА ХЭСГИЙН АХЛАГЧААР: С.МАНДАХЗУЛ, А.НАРАНЧИМЭГ, Г. ХАНДМАА, Г.БААСАНСҮРЭН, Б. СОЁЛМАА НАР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

1998 онд Эрдэнэт хотын АДХ-ын 14-р тогтоолоор хороо нь багийн зохион байгуулалтанд орж, Шанд багаас тусгаарлан салж Рашаант баг үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд  одоог хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна..Рашаант баг нь 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар  2,9 га нутаг дэвсгэрт 64 гудамж, 1924 өрхийн 6805 хүн амтай байсан байна. Хүн амын  өсөлтийн улмаас 2013 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит 9-р хуралдааны 01 тоот Тогтоолоор Уртын гол багийг тусгаарласан байна. Рашаант баг нь зүүн талаараа Наран, Цагаанчулуут баг, баруун талаараа Их залуу, Шанд, урд талаараа Уртын гол багуудтай хил залгаа оршдог.  2016 оны жилийн эцсийн байдлаар, 43 гудамжны  1262 өрхийн 4800 хүн амтай, 108,3  га нутаг дэвсгэртэй, 18 ААНБ-тай, хувийн 1 цэцэрлэгтэй юм. Хүн амын эрүүл мэндийг “Үйлс бадрах” “Мөнхийн гэгээ” ӨЭМТ-үүд хариуцан ажилладаг.