Уртын гол


 УРТЫН ГОЛ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА    

Багийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээ нь 119 га талбайг хамран Цагаанчулуут , Эрдэнэ, Их залуу багуудтай хиллэн оршдог. Уртын гол баг нь 25 гудамж 885 өрхтэй, 21 аж ахуй нэгж ,албан байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна.18 хүртэлх насны 1013 иргэн,55-с дээш насны 298 иргэн ,байшинд амьдардаг 565 өрх,гэрт амьдардаг 320 өрх байна. Нийт хүн амын 49,77% нь эмэгтэй,50,68% нь эрэгтэй хүмүүс эзэлж байна.