Шанд


ШАНД БАГИЙН ТҮҮХЭН ТОВЧООН:

Баян-Өндөр сумын Шанд баг нь 1994 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн Эрдэнэт хотын АДХГЗ-ны тэргүүлэгчдийн  141 тоот тогтоолоор байгуулагдсан. Шанд баг нь газар зүйн байршлын хувьд багийн урд хэсгээрээ өргөн , хойд захаараа нарийвтар байршилтай, Баруун талаараа Булган аймгийн Бугат сумтай , аймаг дотроо зүүн талаараа Рашаант , зүүн хойд талаараа Даваат, Наран, урд талаараа Их залуу багуудтай хиллэн байршсан.

            Тус багийн анхны Засаг даргаар Д. Саран, н.Билэгт, С.Сэрээтэрдорж, Л. Чимэдмаа нар ажиллаж байсан бол 2017 оноос Н.Дэлгэрмаа ажиллаж байна.

Шанд багт 774 өрхийн 2702 иргэн оршин сууж байгаа бол нийт хүн амын 67,1%-ийг 35 хүртэлх насны залуучууд эзэлж байна. Мөн 0-18 насны хүүхдүүд болон ахмад настан 919, өрх толгойлсон эцэг эх 129, хагас ба бүтэн өнчин хүүхэд 39, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 309 иргэн тус багт амьдарч байна.

Шанд багийн ажлын алба нь нийгмийн халамж болон төрийн бүх төрлийн үйлчилгээг иргэдэд оновчтой, үнэнч шударга, түргэн шуурхай хүргэх, , сайхан зан харилцаа ёс зүйг эрхэмлэн, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн доголдолгүй хамт олон болохын төлөө нэгэн зорилгын дор ажиллаж байна.