Ажлын байрны сул орон тоо

            Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын
     газрын даргын 2017 оны ……. дугаар сарын…….. ны
           өдрийн…….. дүгээр албан бичгийн хавсралт
                      ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                         ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН
БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
   2017.09.20.
Д/д Захиалга өгсөн газар Байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлага
Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
1 Баян-Өндөр сум ЗДТГ Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Сумын хэмжээнд байгаль орчин асуудлыг зохион байгуулах ТЗ-3 1 дээд Бакалавр Байгаль орчны нөхөн сэргээлт _ Улсад 1 хүртэлх жил ажилласан байх Ажил төлөвлөх, зохион байгуулах,  харилцааны соёлтой,  үүрэг даалгаврыг  хугацаанд хэрэгжүүлэх, тайлагнах,  компьютерийн программ эзэмшсэн байх
               ТАНИЛЦСАН:
               ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗДТГ-ЫН
 ДАРГЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                      Ш.ӨЛЗИЙБАЯР
              НЭГТГЭСЭН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Л.БОЛОРМАА
print

Сэтгэгдэл оруулах

Таны email хаяг бусдад харагдахгүй. Заавал бөглөх талбарууд *-оор тэмдэглэгдсэн