Ажлын байр: ЗДТГ-ын дарга

                      Баян-Өндөр сумын Засаг даргын
2017 оны …… дугаар сарын …….. ны
            өдрийн ……. дүгээр албан бичгийн хавсралт
                                       ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                         ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН
                  БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
2017.09.06.
Д/д Захиалга өгсөн газар Байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлага
Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
1 Баян-Өндөр  сум ЗДТГ ЗДТГ-ын дарга Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТЗ-7 1 Дээд Бакалавр ба түүнээс дээш  Нягтлан бодогч, эдийн засагч Удирдахуйн ухаанаар мэргэшсэн байх Улсад 5-аас  доошгүй жил үүнээс удирдах албан тушаалд   3-аас доошгүй жил ажиласан байх  Бичиг хэрэг боловсруулах, хянах, компьютерийн                       хэрэглээний программ эзэмшсэн. Багаар ажиллах чадвартай, асуудал боловсруулах  оновчтой шийдвэр гаргах х
ТАНИЛЦСАН :
ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                                            С.ГАНЦОГТ
НЭГТГЭСЭН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Л.БОЛОРМАА
print

Сэтгэгдэл оруулах

Таны email хаяг бусдад харагдахгүй. Заавал бөглөх талбарууд *-оор тэмдэглэгдсэн