ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Шанд баг.20-27-р гудамжны нарийн зөргийн явган хүний зам хийх ажил” /2-р хэсэг/ Тендер шалгаруулалтын дугаар ОРАБӨСЗДТГ/201801004 Огноо: 2018 оны 03-р сарын 22-ны өдөр  Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Шанд баг.20-27-р гудамжны нарийн зөргийн явган хүний зам хийх ажил” /2-р хэсэг” -ийг  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна. […]

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Дэнж баг. 7-р сургуулийн биеийн тамирын талбайн хаалт хийх”  Тендер шалгаруулалтын дугаар ОРАБӨСЗДТГ/201801012 Огноо: 2018 оны 03-р сарын 23-ны өдөр Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Дэнж баг. 7-р сургуулийн биеийн тамирын талбайн хаалт хийх” ажлыг  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд […]

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Шанд баг.20-27-р гудамжны нарийн зөргийн явган хүний зам хийх ажил” /1-р хэсэг/ Тендер шалгаруулалтын дугаар ОРАБӨСЗДТГ/201801003 Огноо: 2018 оны 03-р сарын 23-ны өдөр Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Шанд баг.20-27-р гудамжны нарийн зөргийн явган хүний зам хийх ажил” /1-р хэсэг” -ийг  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна. […]

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Уурхайчин баг.3-17 байрны урд талын явган хүний зам” Тендер шалгаруулалтын дугаар ОРАБӨСЗДТГ/201801008 Огноо: 2018 оны 03-р сарын 23-ны өдөр Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Уурхайчин баг.3-17 байрны урд талын явган хүний зам” -ыг  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, […]

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Даваат баг. Ундрагын 17, Манханы 18-р гудамжны холбосон автомашин болон явган хүний гүүрэн гарц” Тендер шалгаруулалтын дугаар ОРАБӨСЗДТГ/201801002 Огноо: 2018 оны 03-р сарын 23-ны өдөр          Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Даваат баг. Ундрагын 17, Манханы 18-р гудамжны холбосон автомашин болон явган хүний гүүрэн […]