АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

A B C D ангилалтай жолооч ажилд авна. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй иргэдийн материалыг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 202 тоот өрөөнд хүлээж авна. Бүрдүүлэх материал: Төрийн албан хаагчийн анкет Иргэний үнэмлэхний хуулбар Нотариатаар батлуулсан диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний  хуулбар Жолооны үнэмлэхний хуулбар

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Орчуулагч, гадаад харилцааны мэргэжилтэй, Англи, Хятад хэлтэй багаар ажиллах чадвартай хүнийг Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтнаар авна. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй иргэдийн материалыг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 202 тоот өрөөнд хүлээж авна. Бүрдүүлэх материал: Төрийн албан хаагчийн анкет Иргэний үнэмлэхний хуулбар Нотариатаар батлуулсан дипломын хуулбар

Ажлын байрны сул орон тоо

            Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын      газрын даргын 2017 оны ……. дугаар сарын…….. ны            өдрийн…….. дүгээр албан бичгийн хавсралт                       ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН                          ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА    2017.09.20. Д/д Захиалга өгсөн газар Байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Ажлын байрны […]

Ажлын байр: ЗДТГ-ын дарга

                      Баян-Өндөр сумын Засаг даргын 2017 оны …… дугаар сарын …….. ны             өдрийн ……. дүгээр албан бичгийн хавсралт                                        ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН                          ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН                   БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 2017.09.06. Д/д Захиалга өгсөн газар Байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах ерөнхий […]