Алсын хараа- 2050


Image

"Алсын хараа-2050"-ын “Амар тайван, аюулгүй нийгэм” бодлогыг хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын зэвсэгт хүчний чадавх, улсын хилийн халдашгүй дархан байдал бэхжих бөгөөд цахим орчин дахь халдлага, үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг, байгалийн гамшигтай тэмцэх байгууллагуудын чадамжийг эрс нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг сайжруулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, түүнчлэн цахим орчин дахь элдэв халдлагаас төр, хувь хүний мэдээллийг хамгаалах өргөн боломж бүрдэнэ.

Амар тайван, аюулгүй нийгэм:

https://drive.google.com/file/d/1M2DJjN-m4Dj8mcs_mTy3_Qc2JJ4scWXT/view?fbclid=IwAR2vRPkwFv0cGLcpOEl-2EJj4losmik9E4fVyze4wEVpF6YaLjBiHt7XP6M

"Алсын хараа-2050" ном:

https://cabinet.gov.mn/wp-content/uploads/%D0%AD%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B6-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%83.pdf?fbclid=IwAR33YdTmbQ1kLE1g7eg0p_-LFqrl-EOAGraRiCv8J9sIfDiYV56SKMc3EZM

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх