Уртын гол


Image

2013 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит 9-р хуралдааны 01 тоот тогтоолоор тус багийг Рашаант багаас өрх тусгаарлан Уртын гол нэртэйгээр шинээр байгуулсан.

Багийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээ нь 119 га талбайг хамран Рашаант, Цагаанчулуут, Эрдэнэ, Их залуу багуудтай хиллэн оршдог.

Багийн нутаг дэвсгэрийг Баянтал, Баянзам гэсэн 2 хэсгээс бүрдсэн  нийт 30 гудамж, 869 өрхийн 3031 хүн амтай.

Тус багийн хэмжээнд худалдаа үйлчилгээний 16 дэлгүүр, авто машин засвар үйлчилгээний 4 цэг, 1 эмийн сан ,Лед гэрлийн үйлдвэр 1,  тавилгын үйлдвэр 1,  түүхий эдийн төв 4 тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн амралт чөлөөт цагийн 4 тоглоомын талбай байдаг.

 • Багийн 3031 хүн амын 51,36%-г эрэгтэй 48,99%-г эмэгтэйчүүд эзэлж байна.
 • 0-18 хүртэлх насны 1059 хүүхэд, 18-аас дээш насны хөдөлмөрийн чадвартай 1779 иргэн байна. 
 • 55-69 насны 247 ахмад, 70-89 насны 80 ахмад, 90-с дээш насны 3 ахмад настан байна.
 • Өрх толгойлсон эрэгтэй -24, эмэгтэй-67
 • Хөдөлмөрийн насны ажилгүй 156
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй   иргэн 141 үүнээс хүүхэд 11
 • Хагас өнчин 29
 • Амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой  өрхийн 62 хүн ам
 • Багийн нутаг дэвсгэрт 27 малчин өрхийн 1708 толгой мал тоологдсон.
21 Уртын гол Засаг дарга  А.Баясгалан 70394421 95755474
Зохион байгуулагч Э.Оюунтуяа 88892037
Нийгмийн ажилтан Г.Цэцэгмаа 99402521

Сэтгэгдэл (0)
  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх