Ил тод байдал

Сул орон тоонд нээлттэй ажлын байр зарлагдлаа

Image

Багуудын нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагчийн сул орон тоонд Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс нээлттэй ажлын байр зарлагдсан байна.
https://hh.csc.gov.mn/view/ad27219a-ab4c-4009-9ed6-890988d3a084?fbclid=IwAR2jetBG97Zl0QgbwBc1Bsxr--5bo_0SZFBBdanWxVhYL8IU0xdN_YvBFlc