Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

“Рашаант, Дэнж, Шанд багуудад хаягжуулалт хийх” ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Image

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Рашаант, Дэнж, Шанд багуудад хаягжуулалт хийх” ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

“Баян-Өндөр Баянцагаан, Уртын гол багуудын сайжруулсан зам засах”

Image

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Баян-Өндөр Баянцагаан, Уртын гол багуудын сайжруулсан зам засах” ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Уурхайчин багт камержуулалт нэмэгдүүлэх

Image

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Уурхайчин багт камержуулалт нэмэгдүүлэх” ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

“Эрдэнэ багийн 5,6 дугаар гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбайд хашлага хийх” ажлыг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаагаар

Image

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан тендерт оролцогч иргэдийн бүлгээс “Эрдэнэ багийн 5,6 дугаар гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбайд хашлага хийх” ажлыг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаагаар гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

“7 дугаар хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах” ажлыг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаагаар гүйцэтгэх тухай т

Image

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан тендерт оролцогч иргэдийн бүлгээс “7 дугаар хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах” ажлыг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаагаар гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

"Оюут баг. 2-28 дугаар байрны орцны засвар хийх" ажил

Image

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан тендерт оролцогч иргэдийн бүлгээс [“Оюут баг. 2-28 дугаар байрны орцны засвар хийх” ажил] ажлыг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаагаар гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн урилга

Image

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Баян-Өндөр сумын нөөцийн өвсний саравчны суурь засварлах” ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн урилга

Image

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Баян-Өндөр сумын мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, бараа материал худалдан авах” барааг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.