Image

Орхон аймгийн Шанд баг нь 1994 онд Орхон аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор байгуулагдсан.Хүн ам газарзүйн байршлын хувьд багийн урд хэсгээрээ өргөн, хойд захаараа нарийвтар байршилтай  байршилтай баруун талаараа Булган аймгийн Бугат сумтай,аймаг дотроо зүүн талаараа Рашаант, зүүн хойд талаараа Наран, урд талаараа Их залуу багуудтай хиллэн байршсан болно.  

 1. ИНХ-ын дарга Ё.Баяраа, тэргүүлэгчдын хамт
 2. Засаг дарга: Ц.Мөнхмандах
 3. Зохион байгуулагч: Т.Хажидсүрэн
 4. Нийгмийн ажилтан: Б.Амарсайхан
 5. Хэсгийн ахлагч: С.Гантогтох
 6. Хэсгийн ахлагч: Ө.Түмэндалай
 7. Хэсгийн ахлагч: Ө.Анхбаяр
 8. Хэсгийн ахлагч: Г.Эрдэнэсувд
 9. Халамжийн мэргэжилтэн: Д.Түмэнбуян нар нутгийн өөрөө удирдах ёсыг хэрэгжүүлэх үйлсэд зүтгэн ажиллаж байна.

Шанд баг нь 719 өрхтэй 2481 хүн амтай. Үүнээс:

 • Эмэгтэй -49,6%
 • Эрэгтэй -50-,34%
 • 0-18 нас-805
 • 18-55 нас-1414
 • 55-аас дээш-346
 • Гэрт-203
 • Байшин-516
 • ХБИ-116
 • Ажилтай -439
 • Ажилгүй -998
 • Хүнс авдаг өрх-79
 • Хаягандаа амьдарпаггүй-323
 • Гададаад -62

Шанд багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд:

 • ААН-15
 • ӨЭМТ-1
 • Сургууль-1
 • Цэцэрлэг-1
 • Эмийн сан-1
 • Худаг-4
9 Шанд Засаг дарга  Ц.Мөнхмандах 98921700 99045978
Зохион байгуулагч Т.Отгон 99777846
Нийгмийн ажилтан С.Нямцэнгэл 99365149

Сэтгэгдэл (0)
  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх