Алсын хараа- 2050


Image

АЛСЫН ХАРАА 2050

№11. Засаглал

Улс орны хөгжлийг чиглүүлэн зохицуулагч нь төр бөгөөд төрийн бодлого, үйл ажиллагаа нь хөгжлийг дэмжих, таатай нөхцөл бүрдүүлэх, үр нөлөөтэй зохион байгуулахад чиглэх ёстой. “Алсын хараа 2050”-ын Засаглалын бодлогод Монгол хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг-тогтвортой засаглал тогтоож, цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд бүрэн шилжин, улмаар хүний эрхийг бүрэн хангасан, шударга ёсны тогтолцоо төлөвшсөн, авлигагүй улс болох зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

Засаглал:https://drive.google.com/file/d/18jQLiZQBQtenL45KVtL5z1qNugpIWLxr/view?fbclid=IwAR0fN1Yn5VVLtCQUvPE5Ybbk7Zyu5T9r0RSixpidIZotJSXSoTfm25aiAvo

"Алсын хараа-2050" ном: https://cabinet.gov.mn/wp-content/uploads/%D0%AD%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B6-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%83.pdf?fbclid=IwAR0kA7Hu8JZ5UWp0gyBkNbvcfkilqBE9OjCLWJNT-Bx1nIi30ogISqlJnKI

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх