Алсын хараа- 2050


Image

Урт хугацааны хөгжлийн бодлогод ухаалаг бүтцийг бий болгохын тулд хөгжлийн бодлого, чиг үүргийн шинжилгээнд үндэслэн төрийн зарчим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, цахим технологийг нэвтрүүлэх замаар төрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх юм. Төрийн бүтээмжийг дээшлүүлэхэд оновчтой, бүтэц зохион байгуулалтын зэрэгцээ төрийн албан хаагчдын хариуцлага, мэдлэг чадвар, хичээл зүтгэл хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг. Үүнд таны оролцоо чухал.

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх